کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکتر علیرضا سمنانی مفتخر است در هجدهمین سال تاسیس با انجام خدمات زیر در خدمت همکاران عزیز و شهروندان ارجمند باشد:

۱- انواع رادیوگرافی های ساده و رنگی:

باریم سوالو (Barium Swallow) برای بررسی ضایعات مری
باریم میل (Barium Meal) برای بررسی ضایعات مری و نای
UGI Upper Gastrointestinal برای بررسی ضایعات مری، معده و بولب اتنی عشر
T-Tube Cholangiography برای بررسی سیستم صفراوی
IVP Intravenous Pyelography برای بررسی باز بودن، عملکرد و ضایعات سیستم ادراری

V.C.U.G (voiding cystourethrography)، روشی برای بررسی مجرای ادراری و مثانه فرد در وضعیت دفع ادرار
پیلوگرافی وآنته گرید و رتروگرید Antegrade & Retrograde P.
برای بررسی مسیر تخلیه ی ادرار در مواردی که IVP کمک کننده نباشد
RUG Retrograde Urethrog برای بررسی ضایعات پیشاب راه (اورترا)
فیستولوگرافی برای بررسی مسیر فیستول ها
داکریوسیستوگرافی (DCG) برای بررسی باز بودن مجاری اشکی (یکی از معدود مراکز انجام آن در سطح کشور)

۲- انواع سونوگرافی:

سونوگرافی شکم و لگن
سونوگرافی نوزادان:
مغز (بررسی بطن ها و پارانشیم)
لگن (برای بررسی در رفتگی های مادرزادی)
رفلاکس (GER) بدون استفاده از ماده ی حاجب (برای بررسی بازگشت محتویات معده به مری)
پیلور (برای بررسی عملکرد تخلیه ی معده)
سونوگرافی بافت نرم:
تیروئید (برای بررسی بزرگی، ندول ها و ضایعات کیستیک)
بافت عضلانی (برای بررسی ضایعات فضا گیر،‌ هماتوم ها و پارگی های عضلانی)
مفاصل (برای بررسی ضایعات روماتولوژیک، لیگمان ها،‌ بورس های مفصلی و منسیک ها)
با پروب (Ultra High Frequenxcy -15 MHZ) برای ارایه ی بالاترین کیفیت تصاویر

بررسی سونوگرافیک مفاصل انگشتان باپروب hockey stick 18 Mhz با توجه ویژه به آسیب‌های ورزشی و بیماری‌های روماتیسمی

بررسی اجسام خارجی  غیر حاجب که در رادیوگرافی ها مشخص نشده اند

چشم (برای بررسی ویتره و رتین- که جز معدود مراکز انجام آن در سطح کشور است)

پستان (برای بررسی ضایعات کیستیک و فضاگیر)

۳- سونوگرافی رنگی (کالر داپلر):

برای بررسی جریان عروق شریانی و وریدی، میزان تنگی عروق و نیز بررسی الگوی خون رسانی ضایعات فضا گیر

۴- سونوگرافی چهار بعدی (۴D):
برای بررسی چهره ی جنین، سیستم اسکلتی و ناهنجاری های جنینی.

۵- رادیولوژی مداخله ای:

بیوپسی با هدایت سونگرافی

۶-سونوگرافی­ های Transrectal و Transvaginal

۷-سونوگرافی Transperineal

جهت بررسی کف لگن، از جمله Prolapse، بررسی عوارض و علل بی­ اختیاری ادرار و مدفوع

انواع رادیوگرافی های ساده و رنگی

۸- شوک ویو درمانی

با کمک سونوگرافی (Ultrasound Focused Shock Wave Therapy)؛ برای اولین بار در ایران.
روشی غیرتهاجمی و بدون دارو برای درمان: خار پاشنه، آرنج تنیس بازان (Tennis Elbow)، تندینوپاتی آشیل، فاسئیت پلانتار، تاندینیت کلسیفیه شانه، موارد جوش نخوردن استخوان های شکسته (Hypertrophic & Atrophic Non-union)، زخم پای دیابتی، محدودیت حرکت شانه (Adhesive Capsulitis)، کلسیفیکاسیون لیگامان گردنی که بسته به نوع بیماری بین ۴۵ تا ۸۰ درصد میزان موفقیت گزارش شده است.