شوک ویو درمانی به کمک سونوگرافی

برای اولین بار در ایران. روشی غیر تهاجمی و بدون دارو برای درمان : خار پاشنه ، آرنج تنیس بازان ، تندینوپاتی آشیل ، فاسئیت پلانتار، تاندینیت کلسیفیه شانه، موارد جوش نخوردن استخوان‌های شکسته، زخم پای دیابتی ، محدودیت حرکت شانه ، کلسیفیکاسیون لیگامان گردنی که بسته به نوع بیماری بین ۴۵ تا ۸۰ درصد میزان موفقیت گزارش شده است.