دکتر علیرضا سمنانی

9a091cee9ed8b9da46a1e38eb618b62db1874facff415c4127a0c44b3107dadc

 •  اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۷۲
 • اخذ درجه تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال ۸۰
 • دوره‌ی فلوشیپ سی تی اسکن در دانشگاه شهید بهشتی سال ۸۴-۸۳
 • دوره‌ی فلوشیپ Interventional Radiology  زیر نظر اساتید بزرگوار دکتر قناعتی و دکتر اخلاق پور سال ۸۴
 • اخذ مدرک دوره تکمیلی MRI  سال ۸۹
 • عضو انجمن رادیولوژی ایران
 • دبیر و عضو هیات مدیره انجمن رادیولوژی گیلان ۹۷-۸۱
 • عضو انجمن رادیولوژی اروپا
 • عضو انجمن رادیولوژی آمریکای شمالی
 • عضو انجمن تصویربرداری موسکولواسکلتال اروپا
 • دارای گواهی FMF از آلمان
 • عضو سابق انجمن ISUOG)  International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology)