شب قبل، یک ساعت بعد از شام سبک، یک شیشه روغن کرچک را با مایعات مخلوط و میل نمایید.

صبح ناشتا، ساعت …….. در مطب حاضر باشید.

نوشیدن آب و چای و خوردن دارو بلامانع است.