رادیوگرافی کمر،KUB (عصر)

صبح روز انجام گرافی، یک ساعت بعد از صبحانه، یک شیشه روغن کرچک را با مایعات مخلوط و میل نمایید.

ناهار نخورید.

نوشیدن آب و چای و خوردن دارو بلامانع است.

عصر ساعت …… در مطب حاضر باشید.

سوالی دارید از ما بپرسید