2- انواع سونوگرافی

سونوگرافی شکم و لگن
سونوگرافی نوزادان:
مغز (بررسی بطن ها و پارانشیم)
لگن (برای بررسی در رفتگی های مادرزادی)
رفلاکس (GER) بدون استفاده از ماده ی حاجب (برای بررسی بازگشت محتویات معده به مری)
پیلور (برای بررسی عملکرد تخلیه ی معده)
سونوگرافی بافت نرم:
تیروئید (برای بررسی بزرگی، ندول ها و ضایعات کیستیک)
بافت عضلانی (برای بررسی ضایعات فضا گیر،‌ هماتوم ها و پارگی های عضلانی)
مفاصل (برای بررسی ضایعات روماتولوژیک، لیگمان ها،‌ بورس های مفصلی و منسیک ها)
با پروب (Ultra High Frequenxcy -15 MHZ) برای ارایه ی بالاترین کیفیت تصاویر
بررسی اجسام خارجی  غیر حاجب که در رادیوگرافی ها مشخص نشده اند
چشم (برای بررسی ویتره و رتین- که جز معدود مراکز انجام آن در سطح کشور است)
پستان (برای بررسی ضایعات کیستیک و فضاگیر)

 

سوالی دارید از ما بپرسید