دکتر علیرضا سمنانی

کلینیک

رادیولوژی و سونوگرافی

عضو انجمن سابق رادیولوژی ایران

دبیر و عضو هیات مدیره انجمن رادیولوژی گیلان

دارای بورد تخصصی

فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژی

دارای مدرک CT-Scan از دانشگاه شهید بهشتی

دارای مدرک MRI از دانشگاه تهران

عضو انجمن رادیولوژی اروپا

عضو انجمن رادیولوژی آمریکای شمالی

عضو انجمن تصویربرداری موسکولواسکلتال اروپا

دارای گواهی FMF از آلمان

عضو سابق انجمن ISUOG